Top 10 từ vựng động từ tiếng anh nên học | học tiếng anh online | học nghe tiếng anh

Unit 1: Top 10 verbs you should study everyday  

Let’s start of with:

1. Be

 • thì, là
  • the earth is round
   quả đất (thì) tròn
  • he is a teacher
   anh ta là giáo viên
 • có, tồn tại, ở, sống
  • there is a concert today
   hôm nay có một buổi hoà nhạc
  • are you often in town?
   anh thường có ở tỉnh không
  • to be or not to be, that is the question
   sống hay là chết đây, đó là vấn đề
 • trở nên, trở thành
  • they’ll be linguists in some years time
   vài năm nữa họ sẽ trở thành những nhà ngôn ngữ học
 • xảy ra, diễn ra
  • when is the wedding to be
   bao giờ đám cưới sẽ cử hành
 • giá
  • this book is five pence
   cuốn sách này giá năm xu
 • be to phải, định, sẽ
  • what time am I to come?
   mấy giờ tôi phải đến
  • he is to leave for Hanoi tomorrow
   ngày mai nó sẽ đi Hà nội
 • (+ động tính từ hiện tại) đang
  • they are doing their work
   họ đang làm việc của họ
 • (+ động tính từ quá khứ) bị, được
  • the boy is scolded by his mother
   đứa bé bị mẹ mắng
  • the house is being built
   ngôi nhà đang được xây

2. Have

  • to have nothing to do
   không có việc gì làm
  • June has 30 days
   tháng sáu có 30 ngày
 • (+ from) nhận được, biết được
  • to have news from somebody
   nhận được tin ở ai, nhờ ai mà biết tin
 • ăn; uống; hút
  • to have breakfast
   ăn sáng
  • to have some tea
   uống một chút trà
  • to have a cigarette
   hút một điếu thuốc lá
 • hưởng; bị
  • to have a good time
   được hưởng một thời gian vui thích
  • to have a headache
   bị nhức đầu
  • to have one’s leg broken
   bị gây chân
 • cho phép; muốn (ai làm gì)
  • I will not have you say such things
   tôi không cho phép (muốn) anh nói những điều như vậy
 • biết, hiểu; nhớ
  • to have no Greek
   không biết tiếng Hy-lạp
  • have in mind that…
   hãy nhớ là…
 • (+ to) phải, có bổn phận phải, bắt buộc phải
  • to have to do one’s works
   phải làm công việc của mình
 • nói, cho là, chủ trương; tin chắc là
  • as Shakespeare has it
   như Sếch-xpia đã nói
  • he will have it that…
   anh ta chủ trương là…; anh ta tin chắc là… một cái
 • thắng, thắng thế
  • the ayes have it
   phiếu thuận thắng
  • I had him there
   tôi đã thắng hắn
 • tóm, nắm, nắm chặt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to have somebody by the throat
   bóp chặt cổ ai
  • I have it!
   (nghĩa bóng) tớ tóm được rồi!, tớ nắm được rồi!
 • sai khiến, nhờ, bảo, bắt (ai làm gì…)
  • to have one’s luggage brought in
   bảo đưa hành lý của mình vào, nhờ đưa hành lý của mình vào
 • (từ lóng) bịp, lừa bịp
  • you were had
   cậu bị bịp rồi

3. Do

 • làm, thực hiện
  • to do one’s duty
   làm nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ
  • to do one’s best
   làm hết sức mình
 • làm, làm cho, gây cho
  • to do somebody good
   làm lợi cho ai; làm điều tốt cho ai
  • to do somebody harm
   làm hại ai
  • to do somebody credit
   làm ai nổi tiếng
 • làm, học (bài…); giải (bài toán); dịch
  • to do one’s lessons
   làm bài, học bài
  • to do a sum
   giải bài toán, làm bài toán
  • the “Arabian Nights” done into English
   cuốn “một nghìn một đêm lẻ” dịch sang tiếng Anh
 • ((thường) thời hoàn thành & động tính từ quá khứ) làm xong, xong, hết
  • how many pages have you done?
   anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
  • have you done laughing?
   anh đã cười hết chưa?
 • dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn
  • to do one’s room
   thu dọn buồng
  • to do one’s hair
   vấn tóc, làm đầu
 • nấu, nướng, quay, rán
  • meat done to a turn
   thịt nấu (nướng) vừa chín tới
 • đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ
  • to do Hamlet
   đóng vai Hăm-lét
  • to do the polite
   làm ra vẻ lễ phép
 • làm mệt lử, làm kiệt sức
  • I am done
   tôi mệt lử
 • đi, qua (một quãng đường)
  • to do six miles in an hour
   đi qua sáu dặm trong một giờ
 • (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
  • to do someone out of something
   lừa ai lấy cái gì
 • (thông tục) đi thăm, đi tham quan
  • to do the museum
   tham quan viện bảo tàng
 • (từ lóng) chịu (một hạn tù)
 • (từ lóng) cho ăn, đãi
  • they do him very well
   họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
  • to do oneself well
   ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc

4. Say

 • lời nói, tiếng nói; dịp nói; quyền ăn nói (quyền tham gia quyết định về một vấn đề)
  • to say the lesson
   đọc bài
  • to say grace
   cầu kinh
  • to say no more
   thôi nói, ngừng nói
  • to say something
   nói một vài lời
 • tuyên bố; hứa hẹn; tiên đoán
  • the Declaration of Independence of the United State of America says that all men are created equal
   bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ tuyên bố tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng
  • you said you would do it
   anh đã hứa anh sẽ làm việc đó
 • đồn
  • it is said that…; they said that…
   người ta đồn rằng…
  • to hear say
   nghe đồn
 • diễn đạt
  • that was very well said
   diễn đạt như thế rất hay, nói cách như thế rất hay
 • viện ta làm lý lẽ; đưa làm chứng cớ
  • there is not much to be said on that side
   bên phía bên kia không đưa ra được nhiều lý lẽ đâu
  • have you anything to say for yourself?
   anh có điều gì để viện ra làm lý lẽ bênh vực cho mình không?
 • cho ý kiến về, quyết định về
  • there is no saying (it is hard to say) who will win
   không thể (khó mà) cho biết ý kiến là ai sẽ thắng
  • what do you say to a walk?
   anh cho biết ý kiến ta có nên đi chơi không?; ta đi chơi nào?
 • lấy, chọn (làm ví dụ)
  • let us say China
   ta lấy Trung quốc làm ví dụ

5. Get

 • được, có được, kiếm được, lấy được
  • to get a living
   kiếm sống
  • to get little by it
   không được lợi lộc gì ở cái đó
  • to get fame
   nổi tiếng
 • nhận được, xin được, hỏi được
  • to get a telegram
   nhận được một bức điện tín
  • he couldn’t get leave from his father
   nó không xin được phép của bố nó
 • tìm ra, tính ra
  • to get 9 on the average
   tính trung bình được 9
 • mua
  • to get a new hat
   mua một cái mũ mới
  • to get a ticket
   mua một cái vé
 • học (thuộc lòng)
  • to get something by heart
   học thuộc lòng điều gì
 • mắc phải
  • to get an illness
   mắc bệnh
 • (thông tục) ăn
  • to get one’s breakfast
   ăn sáng
 • bắt được (cá, thú rừng…); đem về, thu về (thóc…)

6. Make

 • làm, chế tạo
  • to make bread
   làm bánh
  • to make verse
   làm thơ
  • made in Vietnamese
   chế tạo ở Việt Nam
  • made of ivory
   làm bằng ngà
 • sắp đặt, xếp đặt, dọn, thu dọn, sửa soạn, chuẩn bị
  • to make the bed
   dọn giường
  • to make tea
   pha trà
 • kiếm được, thu
  • to make money
   kiếm tiền
  • to make a profit
   kiếm lãi
  • to make good marks at school
   được điểm tốt ở trường
 • làm, gây ra
  • to make a noise
   làm ồn
 • làm, thực hiện, thi hành
  • to make one’s bow
   cúi đầu chào
  • to make a journey
   làm một cuộc hành trình
 • khiến cho, làm cho
  • to make somebody happy
   làm cho ai sung sướng

7. Go

 • đi, đi đến, đi tới
  • to go to Saigon
   đi Sàigòn
  • to go on a journey
   đi du lịch
  • to go bathing
   đi tắm
  • to go shopping
   đi mua hàng
 • thành, thành ra, hoá thành
  • to go mad
   phát điên, hoá điên
  • to go to sea
   trở thành thuỷ thủ
  • to go on the stage
   trở thành diễn viên
  • to go on the streets
   làm đĩ
  • to go native
   trở thành như người địa phương
  • to go to the bar
   trở thành luật sư
 • trôi qua, trôi đi (thời gian)
  • how quickly time goes!
   sao mà thời gian trôi nhanh thế!
 • chết, tiêu tan, chấm dứt, mất hết, yếu đi
  • all hope is gone
   mọi hy vọng đều tiêu tan
  • my sight is going
   mắt tôi yếu đi
 • bắt đầu (làm gì…)
  • one, two, three go!
   một, hai, ba bắt đầu một, hai, ba chạy! (chạy thi)
  • here goes!
   nào bắt đầu nhé!
 • chạy (máy móc)
  • does your watch go well?
   đồng hồ của anh chạy có tốt không?
  • the machine goes by electricity
   máy chạy bằng điện
  • to set an engine going
   cho máy chạy
 • điểm đánh (đồng hồ, chuông, kẻng); nổ (súng, pháo…)
  • the clock has just gone three
   đồng hồ vừa điểm ba giờ

8. See 

 • thấy, trông thấy, nhìn thấy; xem, quan sát, xem xét
  • seeing is believing
   trông thấy thì mới tin
  • I saw him in the distance
   tôi trông thấy nó từ xa
  • things seen
   những vật ta có thể nhìn thấy, những vật cụ thể, những vật có thật
  • to see things
   có ảo giác
  • worth seeing
   đáng chú ý
 • xem, đọc (trang báo chí)
  • I see that another Soviets satellite was orbitted yesterday
   tôi xem báo thấy nói một vệ tinh Liên-xô lại được phóng vào quỹ đạo hôm qua
 • hiểu rõ, nhận ra
  • I cannot see the point
   tôi không thể hiểu được điểm đó
  • I do not see the advantage of doing it
   tôi không hiểu làm như vậy thì lợi thế nào
  • you see
   như anh chắc cũng hiểu rõ
  • I see
   tôi hiểu rồi
  • as far I can see
   như tôi cố gắng hết sức để hiểu
 • trải qua, từng trải, đã qua
  • he has seen two regimes
   anh ấy đã sống qua hai chế độ
  • he will never see 50 again
   anh ta đã quá 50 mươi
  • to see life
   từng trải cuộc sống, lão đời
  • to have seen service
   có kinh nghiệm, từng trải (người); đã mòn, đã dùng nhiều (vật)
 • gặp, thăm; đến hỏi ý kiến (bác sĩ, luật sư…); tiếp
  • he refused to see me
   anh ấy từ chối không tiếp tôi
  • can I see you on business?
   tôi có thể gặp anh để bàn công tác không?
  • you had better see a lawyer
   anh nên đến gặp luật sư, anh nên đến hỏi ý kiến luật sư
 • tưởng tượng, mường tượng
  • I cannot see myself submitting such an injustice
   tôi không thể tưởng tượng rằng mình lại chịu một sự bất công như thế
 • chịu, thừa nhận, bằng lòng
  • we do not see being made use of
   chúng tôi không chịu để người ta lợi dụng chúng tôi

9. Know

 • biết; hiểu biết
  • to know about something
   biết về cái gì
  • to know at least three languages
   biết ít nhất ba thứ tiếng
  • to know how to play chess
   biết đánh cờ
 • biết, nhận biết; phân biệt được
  • to know somebody at once
   nhận biết được ai ngay lập tức
  • to know one from another
   phân biệt được cái này với cái khác
 • biết, quen biết
  • to know by sight
   biết mặt
  • to know by name
   biết tên
  • to get to know somebody
   làm quen được với ai
 • ((thường) + of) biết, biết tin, biết rõ về
  • do you know of his return?
   anh đã biết tin ông ta trở về chưa?
  • I know of an excellent restaurant near here
   tôi biết gần đây có một tiệm ăn rất tốt
 • đã biết mùi, đã trải qua
  • to know misery
   đã trải qua cái cảnh nghèo khổ
 • (kinh thánh) đã ăn nằm với (một người đàn bà)

10. Take

 • cầm, nắm, giữ
  • to take something in one’s hand
   cầm vật gì trong tay
  • to take someone by the throat
   nắm cổ ai
 • bắt, chiếm
  • to be taken in the act
   bị bắt quả tang
  • to take a fortress
   chiếm một pháo đài
 • lấy, lấy đi, lấy ra, rút ra, trích ra
  • if you take 5 from 12 you have 7 left
   lấy 12 trừ 5, anh sẽ còn lại 7
 • mang, mang theo, đem, đem theo
  • you must take your raincoat
   anh phải mang theo áo mưa
  • take this letter to the post
   hãy mang bức thư này ra nhà bưu điện
 • đưa, dẫn, dắt
  • I’ll take the children for a walk
   tôi sẽ dẫn bọn trẻ con đi chơi
  • the tram will take you there in ten minutes
   xe điện sẽ đưa anh đến đó trong mười phút
 • đi, theo
  • to take a bus
   đi xe buýt
  • we must have taken the wrong road
   hẳn là chúng tôi đi lầm đường
 • thuê, mướn, mua
  • to take a ticket
   mua vé
  • to take a house
   thuê một căn nhà
 • ăn, uống, dùng
  • will you take tea or coffee?
   anh uống (dùng) trà hay cà phê?
  • to take breakfast
   ăn sáng, ăn điểm tâm
  • to take 39 in boot
   đi giày số 39
 
Căn hộ giá rẻ tại TP.HCM
Assign a menu in the Right Menu options.