Trong bài viết này, HCMC REAL sẽ đề cập đến thủ tục, lệ phí chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên thổ cư.

Đất trồng cây lâu năm được quy định thuộc nhóm đất nông nghiệp. Khi người sử dụng đất có nhu cầu muốn chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì phải được sự đồng đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo điểm d khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013.)

Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc đất ở thì phụ thuộc vào chính sách của từng địa phương. Theo Điều 52 Luật Đất đai 2013, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo 02 căn cứ sau:

Căn cứ 01: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

dat trong cay lau nam len tho cu 1024x563 - Thủ tục chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên thổ cư
Đất trồng cây lâu năm lên thổ cư

Căn cứ 02: Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm lên thổ cư

Do đó bạn nên kiểm tra đất trồng cây lâu năm của bạn có nằm trong kế hoạch chuyển đổi của địa phương trong năm nay không. Sau đó, bạn cần làm đơn chuyển đổi đất trồng cây lâu năm lên thổ cư.

Bạn nên lưu ý là tỷ lệ được chuyển đổi thì có giới hạn theo hạn mức giao đất ở của từng địa phương. Ví dụ ở Cần Giờ diện tích 1.000m2 nhưng chỉ được chuyển đổi khoảng 300m2 thành đất thổ cư.

Trường hợp khi bạn check diện tích đất trồng cây lâu năm thuộc diện được phép chuyển đổi thì bạn làm đơn và thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Theo khoản 1 Điều 6 thông  tư 30/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

  1. Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.
  2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  3. Sổ hộ khẩu; chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Cơ quan nhận hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3. Giải quyết yêu cầu

  • Người có yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
  • Người có yêu cầu nộp tại cơ quan thuế và giữ hóa đơn để xuất trình theo yêu cầu.

Bước 4. Trả kết quả

  • Không quá 15 ngày (theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).
  • Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Theo điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định: Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Do vậy phí lên thổ cư từ đất trồng cây lâu năm được xác định như sau:

Phí lên thổ cư= Diện tích lên thổ cư X (Tiền sử dụng theo giá đất ở – Tiền sử dụng theo giá đất nông nghiệp)

Lưu ý là tiền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp theo bảng giá nhà nước của từng địa phương.