Theo Luật xây dựng năm 2014, tại Điều 91 Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị:

1. Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

quy dinh ve khoang lui cong trinh 1024x550 - Quy chuẩn về khoảng lùi công trình
Quy định về khoảng lùi công trình khi xây dựng

2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

3. Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của UBND TP.HCM về Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung TP.HCM, Điều 29 Công trình nhà ở nông thôn Khoản 2 Quy định về quy mô xây dựng:

Ngoại trừ các công trình hiện hữu, các công trình xây dựng nhà ở mới trong khu vực nông thôn phải tuân thủ các quy định sau: Khoảng lùi sau tối thiểu

– Nhà ở kết hợp sản xuất nông nghiệp: 2m

– Nhà ở trong điểm dân cư nông thôn: 2m

– Nhà ở thuộc trung tâm xã: 1,5m

Như vậy, việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở phải tuân theo những điều kiện nhất định, ngoài việc phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, phù hợp mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất còn phải đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận, đảm bảo khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại… 

Theo đó, khi bạn lên xã xin giấy cấp phép xây dựng nhà ở, tùy theo vị trí ngôi nhà của bạn ở đâu xã sẽ căn cứ để có yêu cầu bạn để lại khoảng lùi sau. Nếu nhà bạn ở trong điểm dân cư nông thôn hoặc là nhà ở kết hợp sản xuất nông nghiệp thì việc xã yêu cầu phải để trống phía sau 2m là hoàn toàn đúng quy định pháp luật, nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho gia đình bạn và các hộ gia đình lân cận trong trường hợp cần thiết như cháy nổ, hỏa hoạn.