Nghe tiếng anh qua sự tích cái giếng, học tiếng anh online

Chúng ta hãy tự nghe tiếng anh mỗi ngày để rèn luyện khả năng nghe cũng như hiểu được ngôn ngữ anh. Tiếng anh trong đời sống của chúng ta rất quan trọng, giúp cho chúng ta có công việc tốt hơn trong tương lai. Hơn thế nữa, chính bạn cũng có thể giao tiếp được với mọi người xung quanh, điều này rất tuyệt vời đúng không các bạn. Chúng ta hãy bắt đầu với:

Unit 1: Sự Tích Cái Giếng ( The First Well ) Rewrite by Mr. Luc

There once was a small kingdom around a lake. One very hot summer, it did not rain and the lake dried up. People grew anxious and went to the king. “It has not rain for so long. Our fields are barren !” said the farmers. ” There are no fish to catch. How shall we earn a living ?” asked the fishermen. Save us from disaster, good king! Urged the women as their children cried with thirst. The Kinh sent his four generals in all directions to look for water. The first general went east, towards the sunrise. The second went south to the dust and heat. The third went west where the sun sets. And the fourth followed the North Star. They searched day and night, night and day, high and low they searched everywhere, but in vain. Three of the generals returned, empty – handed. But the general who had gone North was determined not to fail his king. At last, he reached a cold mountain village. As he sat at the foot of the mountain, and old women came by and sat next to him. The general pointed at the horizon and said, ” I belong to a beautiful kingdom, where it has not rained for a whole year. Can you help me find water ? The women motioned the general to follow her up the mountain and into a cave. we have no water in our country either,” She said” Then, pointing to the icicles in the cave, she continued: we call this ice. Take some ! and your kingdom will never go thirsty again. The general broke off a huge piece, loaded it onto his horse cart and rushed back home. By the time he reached the court, the enormous icicle had melted into a small lump of ice. Nobody in the court had never  seen ice, so everybody gazed at it with wonder. This must be a water seed ! one of the ministers exclaimed suddenly. The king ordered the ” water – seed” to be sowed immediately. While the farmers dug a hole, the lump dwindled in the sun. They swiftly placed the seed in the hole. But before, they could cover it up it had vanished. The farmers there grew confused and worried. They dug deeper and deeper into the earth all night long to looking for the mysterious seed. At the break of dawn, the king found the farmer fast asleep around a hole. Curious, he peeped in and cried out in amazement: ” wake up, my worthy men” the water – seed has sprouted ! There’s water in the hole.  This is how the first well was created.

sự tích cái giếng
sự tích cái giếng

Ngày xưa, có một vương quốc nhỏ quanh cái hồ. Vào một mùa hè nóng bức, trời không mưa và hồ nước đã cạn khô. Người dân cảm thấy lo lắng và đã kéo đến nhà vua. “Bấy lâu nay trời chẳng mưa gì cả. Ruộng của chúng thần bị khô hạn cả rồi!” Những người nông dân nói. ” Chẳng còn cá để mà bắt nữa. Chúng thần biết lấy gì mà sống bây giờ ?” những người ngư dân hỏi. Xin cứu chúng thần qua cơn hoạn nạn với, hỡi đức vua nhân từ! Những người phụ nữ van nài khi những đứa con của họ khóc vì khác. Đức vua bèn ra lệnh cho 4 vị tướng của ngài đi khắp các hướng để tìm cho ra nguồn nước. Vị tướng thứ nhất đi về hướng đông, tiến về phía mặt trời mọc. Người thứ hai đi về hướng nam tới nơi đầy nắng nóng và bụi. Người thứ 3 đi về hướng tây nơi mặt trời lặn. Và người cuối cùng lần theo hướng ngôi sao Bắc Đẩu. Họ tìm ngày và đêm, đêm rồi lại ngày, trên cao và dưới thấp họ tìm khắp mọi nơi, nhưng chẳng có kết quả gì cả. Ba vị tướng bèn quay trở về, mà chẳng tìm được gì cả. Nhưng còn vị tướng thứ 4, người đi về hướng bắc ông đã quyết không làm đức vua thất vọng. Cuối cùng, ông đã tìm ra 1 ngôi làng trên núi lạnh lẽo. Khi ông ấy ngồi nghỉ dưới chân núi bỗng có một bà già đi tới và ngồi kế ông ấy. Vị tướng chỉ tay về phía chân trời và nói, tôi đến từ một vương quốc xinh đẹp bên kia, nơi mà chẳng có hạt mưa nào cả năm nay rồi. Bà có thể giúp tôi tìm nước được không ? Người phụ nữ ra hiệu cho vị tướng theo bà ta lên ngọn núi và vào 1 hang động. Ở vương quốc chúng tôi cũng không có nước. Chỉ vào các cột băng trong hang động bà lão nói tiếp: chúng tôi gọi đây là băng. Hãy lấy một ít đi !. và vương quốc của ngài sẽ không còn khát một lần nữa. Vị tướng bèn bẻ một mảnh băng lớn, chuyển nó lên xe ngựa của mình, và gấp rút quay trở về. Khi ông ta trở về đến cung điện mảnh băng khủng lồ kia đã tan chảy thành một mẫu băng nhỏ, không ai trong cung điện từng thấy băng cả,vì thế mọi người nhìn chằm chằm vào mẫu băng với sự tò mò. Đây chắc hẳn là hạt giống nước. một vị quan liền thốt lên. Đức vua ra lệnh rằng hạt giống nước phải được chôn xuống đất ngay lập tức. Trong khi những người nông dân đào một cái hố, mẫu băng tan dần dưới ánh mặt trời. Họ nhanh chóng đặt hạt giống vào trong hố, nhưng trước lúc đó, họ có thể lấp đất lại, nhưng nó đã biến mất. Những người đàn ông kia bắt đầu nhốn nháo và lo lắng. Họ đào càng sâu vào trong lòng đất suốt cả đêm, để tìm ra hạt giống bí ẩn kia. Vào lúc sáng tinh mơ, đức vua thấy những người nông dân chợp mắt xung quanh cái hố. Tò mò, vị vua hé nhìn vào bên trong và thốt lên kinh ngạc:  ” dậy đi, các thần dân yêu quý của ta” hạt giống nước đã mọc rồi kìa. Có nước trong hố kìa ! Đây là cách mà lần đầu tiên cái giếng được tạo ra. 

Nghe thêm tiếng anh qua truyện cổ tích hoàng tử ếch tại đây: truyện cổ tích hoàng tử ếch

 
Căn hộ giá rẻ tại TP.HCM
Assign a menu in the Right Menu options.