Learn English

Top 10 từ vựng động từ tiếng anh nên học | học tiếng anh online | học nghe tiếng anh

Unit 1: Top 10 verbs you should study everyday   Let’s start of with: 1. Be thì, là the earth is round quả đất (thì) tròn he is a teacher anh ta là giáo viên có, tồn tại, ở, sống there is a concert today hôm nay có một buổi hoà nhạc are you often in town? anh thường có …

Read More »

Nghe tiếng anh qua sự tích cái giếng, học tiếng anh online

Download

Chúng ta hãy tự nghe tiếng anh mỗi ngày để rèn luyện khả năng nghe cũng như hiểu được ngôn ngữ anh. Tiếng anh trong đời sống của chúng ta rất quan trọng, giúp cho chúng ta có công việc tốt hơn trong tương lai. Hơn thế nữa, chính bạn cũng có thể giao tiếp được với mọi người xung …

Read More »
 
Căn hộ giá rẻ tại TP.HCM
Assign a menu in the Right Menu options.