Khu dân cư hiện hữu là nơi mà người dân đang sinh sống bên trong khu dân cư đó. Khu dân cư đã và được xây dựng hoàn chỉnh về hạ tầng. Và hoạt động của khu dân cư này được sự cho phép của nhà nước.

Khu dân cư hiện hữu cải tạo là nơi được chính quyền nhà nước cải tạo, chỉnh trang lại đô thị. Từ một khu dân cư lụp xụp, ổ chuột sẽ được cải tạo bài bản từ hệ thống thoát nước, đường, đèn,…vv. Từ đó, cải thiện đời sống sinh hoạt người dân trong khu vực đó.

dat quy hoach hien huu 1024x567 - Khu dân cư hiện hữu là gì?
Khu dân cư hiện hữu là gì

Đất hiện hữu quy hoạch là gì?

Đất hiện hữu quy hoạch là đất nằm trong quy hoạch đất nhà ở theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của chính quyền địa phương. Có nghĩa phần đất này có thể bị nhà nước thu hồi trong thời gian không xa, đồng nghĩa trên phần đất này không được xây dựng hay tiến hành các hoạt động khác trên đất.

Căn cứ theo luật đất đai 2013 quy định tại Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Chính phủ tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đã được Quốc hội quyết định.

khu dan cu hien huu la gi - Khu dân cư hiện hữu là gì?
Đất quy hoạch hiện hữu

UBND cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp xã.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.