Phí bảo trì căn hộ là phí bảo trì sự cố xảy ra tại căn hộ chung cư trong quá trình cư dân sinh sống tại đó. Việc duy trì hoạt động của chung cư là điều thiết yếu cần thiết phải có. Phí này được chi trả cho các hoạt động liên quan đến sửa chửa, bảo trì tòa nhà.

Thông thường 1 đến 2 năm đầu sau khi bàn giao căn hộ để vận hành trơn tru thường sẽ là một đơn vị, công ty sẽ thay thế người dân quản lý, bảo trì tòa nhà. Sau 1 đến 2 năm đời sống người dân dần ổn định thì họ sẽ bầu ra ban quản trị tòa nhà. Ban quản trị tòa nhà sẽ lập một tài khoản tín dụng tại một trong các ngân hàng tại việt nam để quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì định kỳ, sửa chữa đột xuất,…vv.

kinh phi bao tri chung cu 1024x583 - Cách tính phí bảo trì căn hộ chung cư
Kinh phí bảo trì sửa chữa chung cư

Chủ tài khoản ngân hàng này thường sẽ là cá nhận hoặc nhiều người trong ban quản trị đồng sở hữu.

Căn cứ điều 51, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 23/6/2010: Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu là 2% giá bán căn hộ. 

– 2% giá trị căn hộ hoặc diện tích khác bán, cho thuê mua; khoản tiền này được tính vào tiền bán, tiền thuê mua nhà mà người mua, thuê mua phải đóng khi nhận bàn giao và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua; 

Nhà nước không thu thuế đối với khoản kinh phí này) và được gửi vào ngân hàng thương mại do Ban quản trị nhà chung cư quản lý để phục vụ cho công tác bảo trì phần sở hữu chung theo quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư;

– Chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ, phần diện tích giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng. Phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của nhà chung cư đó.

kinh phi bao tri sua chua chung cu 1024x582 - Cách tính phí bảo trì căn hộ chung cư
Kinh phí bảo trì chung cư

Bên mua phải đóng góp phí này trước khi nhận bàn giao chung cư căn hộ, thường là trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao chung cư căn hộ. Phí sẽ được đóng khi bàn giao, và khi nào ngân sách đã cạn, chủ đầu tư sẽ thông báo nộp tiếp.

Trong trường hợp nhà chung cư phải phá dỡ mà kinh phí bảo trì cư dân đóng nêu trên chưa được sử dụng hết, thì nó sẽ được sử dụng để hỗ trợ tái định cư khi xây dựng lại nhà chung cư hoặc đưa vào quỹ bảo trì chung cư sau khi xây dựng lại.

Tuy nhiên, không ít chung cư đã thành lập ban quản trị song vẫn chưa nhận được phí bảo trì, tranh chấp phí bảo trì căn hộ, gây bức xúc cho các cư dân.